“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”

Cor Crans, voorzitter Nederlandse Federatie voor Pijprokers:
“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”

De pijproker is doorgaans een wat oudere, bescheiden (mans)persoon die het liefst individueel en thuis in zijn eigen rookstoel van zijn pijp geniet. Waar of niet waar?
Of niet meer helemaal waar. Natuurlijk komt dit cliché niet zomaar uit de lucht vallen. Maar wist u dat er alleen al in Nederland elf pijprokers gilden bestaan en dat er zich onder de leden ook steeds meer jongvolwassenen bevinden? Deze clubs zijn van oorsprong vrij traditioneel maar ook voor stoere mannen met baarden is de pijp steeds vaker een hot item. In een tijd dat alles snel moet, iedereen altijd haast lijkt te hebben en een uurtje voor jezelf, weken van tevoren moet worden ingepland, merk je dat er steeds vaker wordt teruggegrepen naar kwalitatief genieten.

Om de traditie van het pijproken in ere te houden heeft een aantal gilden zich in een ver verleden samengevoegd onder de naam Stichting Pijp. Het woord gilde stamt uit de middeleeuwen en duidde in die tijd op een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep of ambacht. In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld, nieuwe leden werden opgeleid in het vak en de belangen behartigd. Vergelijkbaar met de vakbond van tegenwoordig. Na het einde van de 18de eeuw verdwenen de meeste ambachtsgilden maar voor pijprokers geeft het woord gilde een vorm van kwaliteit aan. Begin 2000 is Stichting Pijp omgevormd tot de Nederlandse Federatie voor Pijprokers. Een gesprek met ambassadeur en voorzitter Cor Crans over de traditie, de toekomst van het pijproken en de tentoonstelling in het Patriciërshuis in Dordrecht.

Nederlandse Federatie voor Pijprokers

Cor Crans: “Pijproken is een lifestyle waar een lekker drankje en hapje bij hoort. Voor mij is het een hele bijzondere manier van genieten. Individueel maar ook gezamenlijk.
Vanaf 2005 ben ik voorzitter van de Nederlandse Federatie. De kern bestaat uit 150 leden. In 2013 ben ik tot mijn grote vreugde gekozen tot president van de wereldorganisatie voor pijprokers CIPC (Comité International of Pipesmoking Clubs). Deze bestaat uit meer dan 10.000 leden uit 31 landen. We hebben geen enkel commercieel belang maar doen dit puur vanwege ons eigen enthousiasme en hobby.”

Bij het internationale wereldkampioenschap pijproken, dat eind oktober plaats vond in Figueres – Catalonië/Spanje, deden een kleine tweehonderdvijftig deelnemers mee uit negentien verschillende landen. Uitsluitend Einzelgängers? Nee. Cor: “De typische pijproker, voor zover die al bestaat, is bescheiden. Einzelgängers zitten er zeker ook tussen maar het merendeel vindt het juist ook fijn om ervaringen te delen. In zo'n club heerst een grote saamhorigheid, maar vooral vriendschap.”

Pijprokers gilden

Op dit moment zijn er elf pijprokers gilden verspreid door heel Nederland. Die gilden zijn er niet op uit om zoveel mogelijk leden te genereren maar voornamelijk bezig met genietend roken en het delen van kennis. “Bij het Dordts pijprokers Gilde, melden zich regelmatig nieuwe leden aan” vertelt Cor enthousiast. “In deze tijd is dat best bijzonder omdat voor veel mensen de informatie en activiteiten wel interessant zijn maar om zich echt aan een gilde te verbinden is soms net een stap te ver. Ook onder jongvolwassenen zien we absoluut een groeiende interesse. In hun studententijd maken ze kennis met het pijproken al dan niet in een georganiseerd verband maar zodra de studie is afgerond waaiert de groep uit en verwatert doorgaans het contact. Maar de interesse blijft bestaan.”

Vriend worden van de traditie van het pijproken

Sinds kort bieden ze een nieuwe mogelijkheid voor de groep sympathisanten. “Vriend worden van de traditie van het pijproken”. Voor het symbolische bedrag van 10 euro per jaar krijgt de ‘vriend’ nieuwsbrieven, informatie, kan deelnemen aan een gilde-avond en zelfs aan een internationale wedstrijd. Aanmelden kan via de vernieuwde website www.pijprokers.nl. Deze is sinds kort online. Compacter aan de voorkant, gebruiksvriendelijker en responsive voor gebruik op smartphone en tablet.

Revival van het pijproken duidelijk merkbaar

“Regelmatig organiseren we een workshop pijproken bij Hajenius in Amsterdam. De tweede keer waren er vijftien mensen waarvan twaalf onder de 35 jaar. Tastbaar bewijs om aan te geven dat er absoluut belangstelling is onder jongere pijprokers. Er waren bijvoorbeeld ook een vader en een zoon, waarbij de zoon de vader had uitgenodigd. De revival van de pijp duidelijk merkbaar.”

Tentoonstelling Dordts Patriciërshuis

In oktober vorig jaar ging in het schitterende Patriciërshuis in Dordrecht de tentoonstelling proeven, ruiken, snuiven in wolken van genot van start, geheel in het teken van 400 jaar cultuur van het pijproken. Voor het grootste deel bestaand uit privécollecties met uitzondering van de collectie van museum Joure. Cor: “Toevalligerwijs kwam ik in contact met de conservator van het museum die de collectie zo goed had bewaard dat ze deze bijna was vergeten. Door mijn enthousiasme en het besef wat voor rijkdom ze in huis heeft wil ze ook elders in het land hun collectie tentoonstellen.”
De locatie is beschikbaar gesteld door Laurens Gooshouwer. Het huis heeft authentieke stijlkamers en is jarenlang in gebruik geweest als woonhuis van de familie Gooshouwer. De officiële opening werd verzorgd door expert en presentator van het tv-programma 'Tussen Kunst en Kitch' Joseph Estié. Hij refereerde aan de tijd dat het nog heel gewoon was om na een copieus maal een pijp te stoppen. Wethouder van cultuur van Dordrecht, de heer Sleeking overhandigde, om de tentoonstelling compleet te maken, het laatste item. Een moderne pijp in de vorm van de stoel van Rietveld. Als dank ontving hij een in limited edition gemaakte kleipijp. Cor: “Ik ben ontzettend trots dat we de mogelijkheid hebben gekregen om tot en met de Pasen 2018 deze tentoonstelling te mogen houden op deze mooie locatie. Bovendien ben ik trots dat de cultuur van het pijproken -als enige in de wereld- op de Nederlandse (Unesco) erfgoedlijst is geplaatst. De ultieme erkenning van de rijke traditie.”

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”Reportage P Laurens Gooshouwer, Joseph Estié, Leo Adriaanse van de organisatie Nederlands Erfgoed, Cor Crans

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”Reportage P Maaskamer met uitzicht op het drierivierenpunt

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”Reportage P Patriciërshuis Dordrecht

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”Reportage P pijprokersgilde Dordrecht

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”
Reportage P Rietveld-Pijp

“Ook steeds meer jongvolwassenen ontdekken de pijp”Reportage P Russiche winnaar pijprokerskampioenschap


‹ terug