SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”

“We zien dat de belangstelling voor het erfgoed in zijn totaal steeds meer achteropraakt dus ook in de tabaksbranche,” aldus Louis Bracco Gartner, voorzitter van Stichting Nederlandse Tabakshistorie. “Wie houdt er nog een archief bij of stelt dit ter beschikking aan erfgoedinstellingen zoals plaatselijke- en streekarchieven of de Koninklijke Bibliotheek of het Rijksarchief. Wanneer dat door vorige generaties ook niet gedaan was, zou onze kennis maar een fractie zijn van wat die nu is. “Geen heden zonder verleden” is onze lijfspreuk.”

Over het ontstaan van de SNT vertelt Louis: “Bij een bezoek aan de tentoonstelling in het Lambert van Meertenmuseum over de Oudste sigarenfabriek van Nederland, die van A. Hillen te Delft, heb ik Joop Romkes en de conservator van het Tabaksteelt Museum in Amerongen gesproken. Na een ontmoeting bij mij thuis vroeg hij mij of ik geïnteresseerd was iets te doen betreffende het tabacologisch erfgoed van Nederland. Daarna hebben we een paar keer vergaderd. Uiteindelijk zijn de besprekingen vastgelopen, maar Joop Romkes heeft wel heel veel voorwerk gedaan door archieven te bezoeken en in een vijftigtal boekjes alle gevonden gedeponeerde merken vanaf 1881 te publiceren. De SNT wilde dit voortzetten door zoveel mogelijk ons tabacologisch erfgoed in beeld te brengen, te bewaren en te inventariseren. Met Bert Bohnen en Peter Lingg ben ik uiteindelijk aan de slag gegaan en tot de oprichting van de SNT gekomen. Er zijn statuten opgesteld en dat hebben we diezelfde dag gevierd in een eetgelegenheid genaamd “de Pijpenla”. Heel toepasselijk.”

Activiteiten
- Het uitgeven van een jaarboek ten behoeve van de donateurs en andere belangstellenden, met zes tot acht artikelen door een aantal vaste en andere schrijvers over de Nederlandse tabakshistorie. Daarnaast zijn vaste rubrieken o.a. jaarverslag en financiële verantwoording.
- Het onderhouden van de website. Het meeste werk gaat zitten in het verbeteren en uitbreiden van de drie verschillende databanken in onze website, zoals de tabakscanon met meer dan 500 gebeurtenissen, het overzicht van alle gedeponeerde merken en de steeds groter wordende lijst met verpakkingen gesorteerd per fabrikant.
Een aanvulling op de website is de nieuwsbrief die ruim 2 jaar geleden geïntroduceerd is. Daarmee kunnen we onze donateurs persoonlijk van nieuwe informatie voorzien.
- Het ligt in ons voornemen de website geheel te herzien en aan te passen aan de huidige wensen en mogelijkheden. Zo’n operatie kan tot gevolg hebben dat onze website een bepaalde tijd “uit de lucht” zal zijn.
- Het onderhouden van contacten, bijvoorbeeld met het Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard, het beantwoorden van vragen van verzamelaars, onderzoekers en journalisten en particulieren.
- We hebben in het verleden belangrijke tabaksobjecten uit particuliere collecties en zelfs van het Openluchtmuseum in Arnhem een goede bestemming kunnen geven en zodoende kunnen behouden.

Waarvoor kunnen belangstellenden bij de SNT terecht?
“Voor alle vragen die met het Nederlandse tabacologisch erfgoed te maken hebben. Soms bemiddelen we in het onderbrengen van (deel)collecties. Vragen beantwoorden over hoe oud bepaalde verpakkingen zijn en door welke fabrikant ze gemaakt zijn. De vragen lopen zeer uiteen trouwens. Journalisten en verzamelaars benaderen ons en door de intensieve samenwerking met het Tabakshistorisch museum in Delft worden ook vooral tabaksverpakkingen beschikbaar gesteld voor diverse films zoals Zwartboek, De Bankier van het Verzet en de film Baantjer die in 2019 te zien is. Zo nu en dan geven we een lezing. Onderwerpen zijn o.a. de ‘Wondere wereld van de snuiftabak’, ‘Het ontstaan van de tabaksplantages op Sumatra’ of ‘Hoe kwam de tabak naar Europa en de ontwikkeling van de tabakscultuur in Nederland’. Daarnaast hebben we bronnen voor het geval wij vragen in eerste instantie niet of niet helemaal zouden kunnen beantwoorden.”

Voor meer informatie:

Louis Bracco Gartner
Van Bossestraat 4
2613 CR Delft
Tel.: 015-2122411
Mob.: 06-22492783
Mail: tabaksmuseum@ziggo.nl
www.tabaksmuseum.nl

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”Louis Bracco Gartner

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”

SNT viert derde lustrum: “Geen heden zonder verleden”


‹ terug